کیپ شدن یا گرفتگی بینی یکی از مشکلاتی است که بسیاری از افراد را درگیر می کند. این مشکل برای همه کلافه کننده است زیرا نداشتن تنفس طبیعی ممکن است بسیاری از کارهای روزمره افراد را تحت تاثیر قرار دهد و حتی خواب شبانه یشان هم تحت تاثیر همین گرفتگی بینی قرار بگیرد؛ به این...